dr hab. Jan Izdebski prof. KUL - Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego