dr hab. Małgorzata Ganczar - Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego