dr Małgorzata Ganczar - Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego