Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski - Przygotowanie pracy magisterskiej