Aplikacje użytkowe (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Bruno Sadok
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski