dr Wojciech Lewandowski - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego