Historia filozofii nowożytnej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maksymilian Roszyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski