Projekt socjalny - wdrożenie (zajęcia terenowe) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Zaborowska
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski