dr hab. Wojciech Wytrążek - Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego