dr Bożena Czech-Jezierska - Przygotowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego