EU languages workshop - Polish for Foreigners (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Urszula Ciszewska-Psujek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski