Historia filozofii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Głąb prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-27środaCI-300 09:10 - 11:40
2020-06-03środaCI-300 09:10 - 11:40
2020-06-10środaCI-300 09:10 - 11:40