Etyka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marcin Ferdynus
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski