Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Spoz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski