Historyczne badania działalności opiekuńczo-wychowawczej i społecznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marian Surdacki
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-11-16sobotaC-506 14:10 - 18:20
2019-12-14sobotaC-506 14:10 - 18:20
2020-01-18sobotaC-506 14:10 - 18:20