Seminarium doktoranckie z psychologii różnic indywidualnych (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-10-26sobotaC-405 09:10 - 12:30
2019-11-16sobotaC-405 09:10 - 12:30
2019-12-14sobotaC-405 09:10 - 12:30
2020-01-18sobotaC-405 09:10 - 12:30