Historia Chin (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Afek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski