Praktyki zawodowe (praktyki) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 90
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem