Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Nastazja Stoch
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 6/90
Język wykładowy:Język polski