Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Łukasz Borowiec
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 18
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-10-12sobotaC-901 10:50 - 12:30
2019-10-26sobotaC-901 10:50 - 12:30
2019-11-09sobotaC-901 10:50 - 12:30
2019-11-23sobotaC-901 10:50 - 12:30
2019-12-07sobotaC-901 10:50 - 12:30
2019-12-14sobotaC-901 10:50 - 12:30
2020-01-11sobotaC-901 10:50 - 12:30
2020-01-25sobotaC-901 10:50 - 12:30