Matematyka dyskretna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski prof. KUL
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski