Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej