Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej