dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej