Ks. dr hab. Leszek Adamowicz - Przygotowanie pracy magisterskiej