dr hab. Barbara Kiereś prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego