Ks. dr hab. Adam Maj prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego