S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego