Ks. prof. dr hab. Marian Nowak - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego