dr hab. Alina Rynio - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego