dr hab. Lucyna Dziaczkowska prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego