dr hab. Henryk Duda prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego