dr hab. Agnieszka Czechowicz - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego