prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego