mgr Barbara Okulska - Język rosyjski (profil prawniczo-biznesowy) - poziom CEF A2