dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL - Historia literatury (do oświecenia)