Inżynieria ontologii (warsztaty) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Trypuz
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-0300-0301WAR0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2017-12-07czwartekGG-236 08:20 - 10:00
2017-12-14czwartekGG-236 08:20 - 10:00
2017-12-21czwartekGG-236 08:20 - 10:00
2018-01-04czwartekGG-236 08:20 - 10:00
2018-01-11czwartekGG-236 08:20 - 10:00
2018-01-18czwartekGG-236 08:20 - 10:00
2018-01-25czwartekGG-236 08:20 - 10:00