dr Aleksandra Borowicz - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego