Dydaktyka nauczania języka angielskiego - konwersatorium
Kod ECTS: 05000-XXXX-04KON0205

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [05000]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (050) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Edukacja, kształcenie nauczycieli - Edukacja, studia dla nauczycieli

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [04KON0205]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (04) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa

Trzy litery (KON) oznaczają rodzaj zajęć: konwersatorium

Końcowe cztery cyfry (0205) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.