Inne nauki prawne: 1-30 z 71

American constitutional law
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0084
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Comparative constitutional law
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0057
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Ćwiczenia sądowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0005
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia powszechnego prawa kanonicznego
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0007
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0024
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Historia prawa
Kod ECTS: 10900-XXXX-02SEM0071
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Historia ustrojów państw
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Historia ustrojów państw
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich)
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0075
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

International Human Rights in Practice
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0089
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Internet - legal problems
Kod ECTS: 10900-XXXX-050KON0197
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Kościelne prawo karne materialne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0014
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo majątkowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0015
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo małżeńskie
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0016
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200SEM0116
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelne prawo procesowe
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200SEM0019
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Kościelny proces karny
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0022
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Legal advocacy
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0106
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Metodologia nauk prawnych
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0082
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Negotiations
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0124
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Normy generalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0025
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Normy generalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0026
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Podatki i opłaty komunalne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0015
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Postępowanie dotyczące sakramentu święceń
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0030
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Postępowanie sądowo-administracyjne
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0124
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200WYK0031
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności
Kod ECTS: 10900-XXXX-02WYK0009
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa

Prawo o sakramentach świętych
Kod ECTS: 10900-XXXX-0200CWI0038
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego

Prawo administracyjne z elementami zarządzania
Kod ECTS: 10900-XXXX-02CWI0021
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa