Historia: 9

Historia Kościoła powszechnego: nowożytność i czasy najnowsze
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0134
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0011
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych
Kod ECTS: 08300-XXXX-01CWI0011
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny
Kod ECTS: 08300-XXXX-01WYK0016
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny
Kod ECTS: 08300-XXXX-01CWI0017
Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Historia starożytnej Grecji i Rzymu
Kod ECTS: 08300-XXXX-0406WYK0099
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401WYK0586
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki
Kod ECTS: 08300-XXXX-0401KON0556
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii

Wstęp do historii architektury
Kod ECTS: 08300-XXXX-04WYK0225
Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce