Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Roman Janiec
2Homiletyka obrzędowa (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Kida
3Homiletyka: teologia przepowiadania (wykład)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Kida
4Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Z/1 15 Ks. dr Marek Kumór
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Piotr Przysucha
6Liturgika: Sakramenty i sakramentalia (wykład)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Kozłowski
7Metodyka katechezy (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Roman Sieroń
8Nowy Testament: Ewangelia św. Jana (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Lasek
9Prawo kanoniczne: Naucz. zad. Kościoła, Dobra doczesne K. - KPK III i V (wykład)E/3 30 Ks. dr Michał Grochowina
10Stary Testament: Psałterz (wykład)E/3 30 Ks. dr Marcin Biegas
11Teologia dogmatyczna: Chrystologia, Soteriologia, Eklezjologia (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Leon Siwecki
12Teologia dogmatyczna: Chrystologia, Soteriologia, Eklezjologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Leon Siwecki
13Teologia ekumeniczna (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Kopeć
14Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia społecznego (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Kumór
15Teologia pastoralna (wykład)Z/2 30 Ks. dr Konrad Fedorowski
Przedmioty do wyboru
Seminarium
1Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr Roman Janiec
2Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Leon Siwecki
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyki pedagogiczne-katechetyczne - ciągła (praktyki)Zbo/1 30 Ks. dr Michał Powęska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze