Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Homiletyka: teologia przepowiadania (wykład)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Kida
2Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Z/1 15 Ks. dr Marek Kumór
3Liturgika: Sakramenty i sakramentalia (wykład)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Kozłowski
4Metodyka katechezy (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Jerzy Dąbek
5Nowy Testament: Ewangelia św. Jana (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Lasek
6Prawo kanoniczne: Naucz. zad. Kościoła, Dobra doczesne K. - KPK III i V (wykład)E/3 30 Ks. dr Michał Grochowina
7Stary Testament: Psałterz (wykład)E/3 30 Ks. dr Marcin Biegas
8Teologia dogmatyczna: Chrystologia, Soteriologia, Eklezjologia (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Leon Siwecki
9Teologia ekumeniczna (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Kopeć
10Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia społecznego (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Kumór
11Teologia pastoralna (wykład)Z/2 30 Ks. dr Konrad Fedorowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Roman Janiec
2Homiletyka obrzędowa (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Kida
3Teologia dogmatyczna: Chrystologia, Soteriologia, Eklezjologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Leon Siwecki
4Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marek Kumór
Seminarium
1Liturgika pastoralna (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
2Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr Roman Janiec
3Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Leon Siwecki
Praktyki
1Praktyka pedagogiczno-katechetyczna - ciągła (praktyki)Zbo/1 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze