Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/3 20 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
3Negocjacje i mediacje w prawie polskim (wykład)E/7 30 dr Piotr Sławicki
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo autorskie (wykład)E/3 20 Zawieszone
2Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/3 20 dr Piotr Sławicki
3Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/3 20 dr Anna Szarek-Zwijacz
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
Seminarium magisterskie
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
Praktyki studenckie
1Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 1) Z/5 160 dr Marcin Burzec
2Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 2) Z/5 160 dr Marek Smarzewski
3Praktyki studenckie (praktyki - Grupa: 3) Z/5 160 dr hab. Jerzy Parchomiuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze