Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Teologia dogmatyczna: Mariologia (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
2Teologia biblijna (wykład)E/6 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
3Prawo kanoniczne (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
5Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
10Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
11Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
12Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
Wykłady u promotora
1Antropologia teologiczna (wykład)E/5 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
2Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
3Biblijno-liturgiczne podstawy duchowości katolickiej (wykład)E/5 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
4Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
5Katecheza dorosłych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
6Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)E/5 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Muzyka w liturgii (wykład)E/5 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
8Pneumatologia (wykład)E/5 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
9Prawda, dobro, sumienie (III) (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
10Psychologia katechezy dzieci (wykład)E/5 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
11Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyki katechetyczno-pedagogiczne (ciągłe) (wpis po IV roku studiów) (praktyki)Zbo/2 45 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Zajęcia do wyboru
1Duch Orędownik (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
2Msza św. po Soborze Trydenckim a reforma Vaticanum II (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Teologia wobec zjawisk paranormalnych (wykład)Z/4 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze