Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Teologia dogmatyczna: Mariologia (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
2Teologia biblijna (wykład)E/6 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
3Prawo kanoniczne (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
2Chrystologia fundamentalna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
3Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
4Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
5Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
6Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
7Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
8Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
9Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
10Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
11Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
12Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
13Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/6 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
14Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Wykłady u promotora
1Antropologia chrześcijańska (wykład)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
2Antropologia moralna (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
3Biblia w katechezie (wykład)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
4Duchowość liturgiczna (wykład)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
5Duchowość maryjna (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
6Interdyscyplinarność w katechetyce (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
7Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
8Prawda, dobro, sumienie (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
9Psychologia katechezy dzieci (wykład)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
10Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
11Współczesna pneumatologia (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
12Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Praktyki pedagogiczne
1Praktyka pedagogiczna ciągła (praktyki)Zbo/2 45 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Zajęcia do wyboru
1Chrystus a demon (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
2Rozumienie śmierci w polskiej tradycji ludowej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze