Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dydaktyka katechezy (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
2Homiletyka: teologia przepowiadania (wykład)Z/2 15 Ks. dr Michał Klementowicz
3Liturgika: Sakramenty inicjacji (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Zbigniew Głowacki
4Nowy Testament: Pisma Janowe (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
5Prawo kanoniczne: sakramenty (ksiega IV KPK) (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
6Stary Testament: Psalmy i Księgi mądrościowe (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
7Teologia dogmatyczna: Charytologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
8Teologia dogmatyczna: Protologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
9Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (wykład)E/3 45 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
10Zagadnienia ekumeniczne (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Homiletyka obrzędowa. Homilie dla dzieci i młodzieży (ćwiczenia)Zbo/1 15 Ks. dr Michał Klementowicz
2Katechetyka: dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
3Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
4Stary Testament: Psalmy i Księgi Mądrościowe (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Marcin Zieliński
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
2Chrystologia fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
3Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
4Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
5Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
6Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
7Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
8Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
9Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
10Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
11Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
12Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
13Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
14Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
15Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Praktyki obowiązkowe
1Praktyki pedagogiczno-katechetyczne: szkoła podstawowa (praktyki)Zbo/2 60 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
2Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Grupa greckokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Liturgika bizantyjska: Eucharystia (konwersatorium)Zbo/1 15 Ks. dr Stefan Batruch
2Prawo Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze