Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatorium obowiązkowe (blok podstawowy)
1Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/6 30 dr Emilia Mielniczuk
2Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/6 30 dr Emilia Mielniczuk
3Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
4Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
5Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 5) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
6Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 6) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
7Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 7) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
8Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 8) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
9Etyka zawodu psychologa (konwersatorium - Grupa: 9) Z/6 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia jakości życia wobec wyzwań współczesności (wykład)E/6 30 Ks. dr Paweł Brudek
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Wybrane zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i ich terapia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Elżbieta Talik
2Kliniczne zastosowania teorii osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
3Zaburzenia dzieci i młodzieży w praktyce klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Łysiak
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Żmuda
2Psychologia dysfunkcji szkolnych (CE) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Żmuda
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Warsztat
1Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
2Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
3Praktyka rehabilitacyjna - diagnoza funkcjonalna i indywidualny program rewalidacji (CE) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Praktyka pedagogiczna
1Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 150 dr Dorota Kuncewicz
2Praktyka pedagogiczna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 150 dr Małgorzata Torój
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Arteterapia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Agata Banakiewicz
2Religijność w psychoprofilaktyce i psychoterapii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
3Psychoterapia indywidualna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Beata Mirucka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1Kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań przestępczych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Agnieszka Lawenda
2Współczesne transformacje wzorców zachowań seksualnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
3Zachowania uczciwe w życiu społecznym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 5: Psychologia Jakości życia
Konwersatorium
1Indywidualne i środowiskowe uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
2Jakość życia w okresie średniej i późnej dorosłości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Magdalena Pietnoczko
3Religijne i duchowe konteksty jakości życia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
3Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski
5Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska
7Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
8Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
9Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
10Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
11Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
12Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
13Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
14Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
15Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
16Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
17Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
18Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/4 30 dr Wiktor Razmus
19Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
20Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
21Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr Monika Dacka
22Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Praktyka wakacyjna
1Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/5 100 dr Dorota Kuncewicz
2Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/5 100 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Funkcjonowanie człowieka w warunkach ekstremalnych: psychologia lotnicza (wykład)E/6 30 dr hab. Janusz Ślusarski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Public relations (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Katarzyna Drop
2Samowiedza i samoregulacja w zachowaniach konsumenckich (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Magda Tatara
3Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Wiktor Razmus
4Zaawansowane metody analizy statystycznej danych marketingowych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Analiza transakcyjna w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Dariusz Kuncewicz
2Coaching i Mentoring (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jacek Sobek
3Organizacja wobec pracownika z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Integracja zespołów ludzkich: Konfrontacja z sobą w zastosowaniach (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
2Metody swobodne w pracy z ludźmi (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Strzelecka
3Psychologia zachowań w dynamicznej sytuacji rynkowej i finansowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Negocjacje w biznesie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2Podejmowanie decyzji społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Rafał Bartczuk
3Mediacje i rozwiązywanie sporów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej środowiska zawodowego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
5Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia jakości życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
7Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/4 30 dr Magdalena Szubielska
8Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
12Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
13Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
15Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr Monika Dacka
18Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Praktyka wakacyjna
1Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 3) Zbo/5 100 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 4) Zbo/5 100 dr Katarzyna Mariańczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze