Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV - Semestr 8   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminaria doktoranckie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
4Pedagogika opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
6Pedagogika specjalna (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
7Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
Zajęcia obowiązkowe
1Konwersatorium metodologiczne III: Badania nad rolą doświadczenia w pedagogice (konwersatorium)Zbo/1 6 Vacat
Przygotowanie rozprawy doktorskiej i egzaminów poprzedzających jej obronę
1Przygotowanie rozprawy doktorskiej i egzaminów poprzedzających jej obronę (praca zaliczeniowa)Zbo/3 0 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
2Przygotowanie rozprawy doktorskiej i egzaminów poprzedzających jej obronę (praca zaliczeniowa)Zbo/3 0 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
3Przygotowanie rozprawy doktorskiej i egzaminów poprzedzających jej obronę (praca zaliczeniowa)Zbo/3 0 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
4Przygotowanie rozprawy doktorskiej i egzaminów poprzedzających jej obronę (praca zaliczeniowa)Zbo/3 0 prof. dr hab. Krystyna Chałas
5Przygotowanie rozprawy doktorskiej i egzaminów poprzedzających jej obronę (praca zaliczeniowa)Zbo/3 0 prof. dr hab. Marian Surdacki
6Przygotowanie rozprawy doktorskiej i egzaminów poprzedzających jej obronę (praca zaliczeniowa)Zbo/3 0 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
7Przygotowanie rozprawy doktorskiej i egzaminów poprzedzających jej obronę (praca zaliczeniowa)Zbo/3 0 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Praktyka zawodowa
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 12 Brak obsady
2Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
3Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 24 Brak obsady
4Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
5Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
6Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
7Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 48 Brak obsady
8Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 18 Brak obsady
9Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 36 Brak obsady
10Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 39 Brak obsady
11Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 54 Brak obsady
12Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 42 Brak obsady
13Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze