Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/10 30 dr Paweł Wrzaszcz
2Prawo pracy (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo pracy (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia)Z/0 20 mgr Anna Haciuk
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/3 20 dr Joanna Dzierżanowska
2Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/3 20 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
3Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/3 20 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia do wykładu kluczowego
1Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia)Z/0 10 dr Joanna Dzierżanowska
2Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia)Z/0 10 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
3Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 10 mgr Joanna Iwanicka
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Paulina Radomska
2Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
3Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Joanna Iwanicka
4Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 dr Piotr Sławicki
Seminarium magisterskie
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Kryminalistyka (wykład)Z/2 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Prawo penitencjarne (wykład)Z/2 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo wykroczeń (wykład)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze