Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelne prawo publiczne (wykład)E/7 30 dr Agnieszka Romanko
2Procesy małżeńskie (wykład)E/10 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
3Kościelne prawo majątkowe (wykład)E/8 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Romanko
2Kościelne prawo majątkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
3Procesy małżeńskie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
4Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
4Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze