Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (wykład)E/7 15 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
2Prawo pracy (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Nowik
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
4Prawo spadkowe (wykład)E/3 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paulina Woś
2Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
3Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
4Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
5Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
6Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
7Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
8Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
9Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
10Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Paulina Woś
11Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Paulina Woś
12Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
13Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
14Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 dr Paulina Woś
16Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Maciej Jarota
17Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Jarota
18Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Maciej Jarota
19Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Maciej Jarota
20Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Maciej Jarota
21Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Maciej Jarota
22Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
23Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
24Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
25Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
26Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
27Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
28Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
29Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
30Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 dr hab. Sebastian Kwiecień
31Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
32Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
33Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
34Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
35Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
36Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
37Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
38Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Katarzyna Mełgieś
39Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
40Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
41Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
42Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
43Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
44Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
45Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Szymon Skowerski
46Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
47Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
48Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
49Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
50Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
51Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 dr Marta Stepnowska
52Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
53Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
54Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 15 mgr Ewelina Cofór
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
3Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
4Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Marek Smarzewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
11Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
12Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Dariusz Bucior
13Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
14Prawo karne wykonawcze (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jerzy Migdał
15Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
16Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Dobrowolski
17Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
18Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
19Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
20Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
21Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
22Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
23Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
24Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz ćwiczeniami)
1Prawo sportowe (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2Prawo umów handlowych (wykład)E/5 30 dr Dariusz Bucior
3Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/5 30 dr Michał Zawiślak
4Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/5 30 dr hab. Paweł Nowik
5Prawo zamówień publicznych (wykład)E/5 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
6Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/5 30 dr Piotr Sławicki
7Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
8Sądownictwo administracyjne (wykład)E/5 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
9Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
10Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/5 30 dr Zuzanna Gądzik
11Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/5 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
2Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
3Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
4Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
5Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Zuzanna Pyryt
6Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Adrian Dziekan
7Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Michał Czelny
8Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
9Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
10Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
11Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
13Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Golema
14Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Kamil Golema
15Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
16Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Anna Król-Czarnecka
17Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
18Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
19Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
20Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
21Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
22Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
23Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Biały
24Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Vacat
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Moot Court (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
4Nauka o karze (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
5Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
6Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu postępowania cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Paulina Woś
8Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Ilona Grądzka
9Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
10Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Dobieżyński
11Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)Z/2 15 dr Robert Tabaszewski
12Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
13Prawo cmentarne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
14Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo reklamy (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Dąbrowski
16Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
17Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Jacek Trzewik
18Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/2 15 mgr Kamil Golema
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2International Human Rights in Practice (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson
3Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
4Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
5Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
6Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
7Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
8Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
9Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
10Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
11Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
12Legal Skills Seminar (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson
13Negotiations (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson
14Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paulina Woś
15Prawne sposoby zabezpieczania wierzytelności (wykład)Z/3 30 Zawieszone
16Prawo autorskie (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
17Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL
18Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
19Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
20Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
21Religious freedom in the case-law of the European Court of Human Rights (wykład)Z/3 30 dr Aneta Abramowicz
22Rozumowanie i argumentacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr Tomasz Barszcz
23Torts (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson
24Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze