Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Postępowanie cywilne (wykład)E/10 15 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
2Prawo pracy (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
3Prawo publiczne gospodarcze (wykład)E/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
4Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
5Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
6Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
7Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
8Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 dr Edyta Gapska
9Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 30 dr Edyta Gapska
10Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 30 dr Paulina Woś
11Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 30 dr Paulina Woś
12Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
13Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Katarzyna Woch
14Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 11) Z/0 30 dr Emil Kowalik
15Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 12) Z/0 30 dr Emil Kowalik
16Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 13) Z/0 30 dr Emil Kowalik
17Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Maciej Jarota
18Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr Maciej Jarota
19Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
20Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 mgr Karol Sołtys
21Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
22Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 45 mgr Karol Sołtys
23Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 45 mgr Karol Sołtys
24Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Karol Sołtys
25Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Karol Sołtys
26Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Karol Sołtys
27Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Karol Sołtys
28Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
29Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
30Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
31Prawo pracy (warsztaty - Grupa: 15) Z/0 45 mgr Milena Kloczkowska
32Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
33Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
34Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dariusz Żak
35Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
36Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
37Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
38Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Krzysztof Dobieżyński
39Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Lidia Jaskuła
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie (kontynuacja)
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
5Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
9Prawo bioetyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
11Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
12Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
13Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Smoleń
14Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
15Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
16Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
17Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
18Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
19Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
20Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
21Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
22Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
23Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
25Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz
26Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
27Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Przedmiot kluczowy (wykład i ćwiczenia - 1 do wyboru)
1Medycyna sądowa dla prawników (wykład)E/6 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
2Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Parol
3Prawo sportowe (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
4Prawo umów handlowych (wykład)E/6 30 dr Dariusz Bucior
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/6 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/6 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/6 30 dr Bartosz Kuś
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/6 30 dr Iryna Kozak-Balaniuk
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/6 30 dr Sławomir Hypś
12Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)E/6 30 dr Paulina Woś
13Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/6 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
14Medycyna sądowa dla prawników (ćwiczenia)Z/0 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
15Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Parol
16Prawo sportowe (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
17Prawo umów handlowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Dariusz Bucior
18Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Karol Sołtys
19Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
20Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia)Z/0 15 dr Damian Bara
21Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Olga Nowak-Dziwina
22Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia)Z/0 15 dr Bartosz Kuś
23Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Marzena Rzeszót
24Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia)Z/0 15 dr Sławomir Hypś
25Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Woś
26Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Olga Nowak-Dziwina
Przedmioty do wyboru
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Archeologia prawna (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Marzena Dyjakowska
2Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/3 15 dr Joanna Dzierżanowska
3Najważniejsze procesy przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
4Nauka o karze (konwersatorium)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
5Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)Z/3 15 mgr Michał Hałasa
6Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Dobieżyński
7Postępowanie cywilne w praktyce Sądu Najwyższego (konwersatorium)Z/3 15 dr Paweł Wrzaszcz
8Prawa pacjenta (konwersatorium)Z/3 15 dr Robert Tabaszewski
9Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
10Prawo cmentarne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. mgr Michał Czelny
11Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
12Prawo inwestycyjno-budowlane (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Dominik Tyrawa
13Prawo reklamy (konwersatorium)Z/3 15 dr Marek Dąbrowski
14Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
15Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
16Rzymskie korzenie współczesnych instytucji prawa prywatnego (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
17Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/3 15 dr Damian Bara
Przedmioty do wyboru
Wykład fakultatywny lub klinika prawa (1 do wyboru)
1Bezpieczeństwo prawne (wykład)Z/3 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
4Kanoniczne procesy małżeńskie (wykład)Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
5Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
6Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
7Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Piotr Pomorski
8Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
9Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
10Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
11Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
12Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
13Kryminalistyka (wykład)Z/3 30 dr Joanna Dzierżanowska
14Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
15Obywatelstwo polskie a cudzoziemcy (wykład)Z/3 30 dr Ilona Grądzka
16Ochrona konkurencji i konsumentów (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
17Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
18Postępowanie mandatowe (wykład)Z/3 30 Zawieszone
19Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
20Prawo mediów (wykład)Z/3 30 Zawieszone
21Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)Z/3 30 dr Tomasz Sieniow
22Prawo nieletnich (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
23Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
24Prawo turystyczne (wykład)Z/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
25Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
26Prawo wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Damian Szeleszczuk
27Procesowe prawo pracy (wykład)Z/3 30 Zawieszone
28Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu adwokata (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marek Smarzewski
29Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu komornika sądowego (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 Zawieszone
30Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu notariusza (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aneta Biały
31Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu prokuratora (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Magdalena Samodulska
32Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu radcy prawnego (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 dr Michał Zawiślak
33Przygotowanie do praktyk zawodowych - sekcja zawodu sędziego (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr hab. Paweł Zdanikowski
34Sukcesja w biznesie: pomiędzy prawem handlowym a prawem spadkowym (wykład)Z/3 30 Zawieszone
35Umowy nienazwane (wykład)Z/3 30 Zawieszone
36Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka (wykład)Z/3 30 dr Michał Skwarzyński
37Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze