Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) WNIT
Rok IV - Semestr 8   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo handlowe (wykład)E/6 30 dr Dariusz Żak
2Prawo spadkowe (wykład)E/5 15 dr hab. Dominik Tyrawa
3Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 30 dr Artur Lis
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo handlowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Dariusz Żak
2Prawo spadkowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Dominik Tyrawa
3Prawo wyznaniowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr Artur Lis
Zajęcia kluczowe - nieobowiązkowe (1)
Wykłady kluczowe
1Administrowanie bezpieczeństwem (wykład)E/6 30 dr hab. Dominik Tyrawa
2Prawo rolne (wykład)E/6 30 dr Artur Lis
Zajęcia kluczowe - nieobowiązkowe (1)
Ćwiczenia kluczowe
1Administrowanie bezpieczeństwem (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Dominik Tyrawa
2Prawo rolne (ćwiczenia)Z/0 15 dr Artur Lis
Fakultety (2)
1Bezpieczeństwo teleinformatyczne (wykład)Z/2 30 dr Dariusz Żak
2Kryminologia (wykład)Z/2 30 dr hab. Filip Ciepły
3Prawo policyjne (wykład)Z/2 30 dr Dariusz Żak
4Prawo ubezpieczeniowe (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
5Systemy konstytucyjne wybranych państw świata (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
6Zajęcia sądowe i praktyki kancelaryjne (dla V roku) (praktyki)Z/2 30 dr Piotr Pomorski
Warsztaty pism procesowych
1Warsztaty pism procesowych (warsztaty)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
Seminarium magisterskie
1Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/0 30 dr Artur Lis
2Prawo cywilne i postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Leszek Ćwikła
3Prawo gospodarcze (seminarium)Zbo/0 30 dr Dariusz Żak
4Prawo karne i postępowanie karne (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Filip Ciepły
5Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Dominik Tyrawa

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze